Vitajte na stránkach firmy SOFA s.r.o.
Logo firmy Sofa s.r.o. Výpočtová technika, plastické karty, servis, ...
Novinky
Úvodná stránka
Kontakt

E-mail klient
E-mail klient (SSL)

Cenník služieb

 • použitie počítača PC (strojový čas) za účelom prístupu k Internetu alebo písania, či korekcie textov v prostredí MS Word, Excel, WT602 a pod. ..... 0,03- EUR / 1 min.
 • tlač dokumentov (formáty: doc, rtf, xls, 602, txt, html) 1 ČB strana formátu A4, pokrytie textom do 5 % na laserovej alebo atramentovej tlačiarni, normálny mód ..... 0,20- EUR
 • tlač obrázkov (formáty: bmp, tif, gif, png, jpg, ...) 1 ČB strana formátu A4, pokrytie do 15 % na laserovej alebo atramentovej tlačiarni, normálny mód ..... 0,40- EUR
 • tlač obrázkov (formáty: bmp, tif, gif, png, jpg, ...) 1 strana farebne formátu A4 pri pokrytí do 15 % na atramentovej tlačiarni, normálny mód ..... 0,70- EUR
 • tlač obrázkov (formáty: bmp, tif, gif, png, jpg, ...) ČB na laserovej alebo atramentovej tlačiarni alebo farebne na atramentovej tlačiarni pri pokrytí nad 15 % ..... ceny dohodou (podľa pokrytia)
 • skenovanie dokumentov ČB ..... 0,70- EUR / 1 strana textu formátu A4
 • skenovanie fotografii ČB alebo farebne ..... 0,70- EUR / 1 fotografia
 • zálohovanie dát z CD média alebo z internetu na CD-R/RW médium ..... 1,30- EUR (bez média)
 • zálohovanie dát z HDD na CD-R/RW médium ..... 1,30- EUR (bez média)
 • použitie výmenného rámčeka ("šuflíka") na HDD (napr. pri sťahovaní z internetu) ..... 1,30- EUR
 • asistenčné služby (prepisovanie textov, editácia, úprava textov, obrázkov a pod.) .... od 17,- EUR / 1 hod.
 • servisné práce (oprava, úprava PC; inštalácia, reinštalácia operačného systému; výmena komponentov PC a pod.) ..... od 17,- EUR / 1 hod.
 • tvorba WWW prezentácie ..... ceny dohodou (podľa časovej náročnosti)

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

© SOFA s.r.o. 2 / 2001